• T7. Th7 13th, 2024

Tin Tức 24h

Giúp web site bạn mạnh mẽ hơn

Đăng Ký Nhãn Hiệu Trực Tuyến: Tiện Lợi và Nhanh Chóng

Byadmin

Th12 26, 2023


Đăng ký nhãn hiệu
bản quyền là hai loại quyền sở hữu trí tuệ quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm rõ để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, giữa hai loại quyền này có những điểm khác biệt cơ bản mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Điểm giống nhau giữa đăng ký nhãn hiệu và bản quyền

  • Cả hai đều là quyền sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu và bản quyền đều là quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ. Chủ sở hữu nhãn hiệu và bản quyền có quyền sử dụng, khai thác, chuyển nhượng,… tài sản trí tuệ của mình.
  • Cả hai đều có thời hạn bảo hộ: Nhãn hiệu và bản quyền đều có thời hạn bảo hộ nhất định. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Thời hạn bảo hộ bản quyền là 50 năm, có thể được gia hạn thêm 50 năm.

Điểm khác nhau giữa đăng ký nhãn hiệu và bản quyền

  • Đối tượng bảo hộ: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Bản quyền là quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
  • Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ: Nhãn hiệu được bảo hộ bởi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Bản quyền được bảo hộ bởi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả cấp.
  • Yêu cầu về tính mới: Nhãn hiệu không yêu cầu tính mới. Tuy nhiên, nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó. Bản quyền yêu cầu tính mới. Tác phẩm được coi là mới nếu chưa được công bố ở bất kỳ nơi nào trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào trước khi tác giả nộp đơn đăng ký bản quyền.
  • Yêu cầu về tính sáng tạo: Nhãn hiệu không yêu cầu tính sáng tạo. Tuy nhiên, nhãn hiệu cần có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác. Bản quyền yêu cầu tính sáng tạo. Tác phẩm được coi là sáng tạo nếu thể hiện được tư duy, ý tưởng mới của tác giả.

Tại sao phân biệt đăng ký nhãn hiệu và bản quyền là quan trọng?

Phân biệt đăng ký nhãn hiệu và bản quyền là quan trọng vì giúp doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi của mình đối với tài sản trí tuệ của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp với tài sản trí tuệ của mình.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp có một sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo thì nên đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ đó. Nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền độc quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó và ngăn chặn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học thì nên đăng ký bản quyền cho tác phẩm đó. Bản quyền sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm đó.

Ngoài ra, việc phân biệt đăng ký nhãn hiệu và bản quyền còn giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu cho một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học thì nhãn hiệu đó sẽ không được bảo hộ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đăng ký bản quyền cho một nhãn hiệu thì bản quyền đó sẽ không được bảo hộ.